FILM

Promocija projekta se nadaljuje

01.10.2013

V septembru smo promocijo projekta Film za vse še intenzivneje razširili tudi izven Goriškega področja.

Projekt Film za vse smo v živo predstavili tudi na nekaterih invalidskih zvezah in društvih v osrednji Sloveniji. Me drugim so nam prisluhnili na Zvezi paraplegikov Slovenije, na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih v Kranju, zelo veliko zanimanja pa smo zbudili na Društvu gluhih in naglušnih v Ljubljani, kjer je kar nekaj ljubiteljskih snemalcev, ki sodelujejo tudi s spletno televizijo Zveze gluhih in naglušnih Slovenije.

 

vir: http://filmzavse.si/novice/2013111110343865/