LITERATURA

Kreativno pisanje in gibalno izražanje

28.03.2012

Pričeli smo z izvajanjem dveh delavnic projekta Knjiga za vse, ki bosta potekali v Ljubjani. Gre za osrednje usposabljanje v sklopu projekta, za delavnico ustvarjalnega pisanja, ter za delavnico prikaza literarnih vsebin - predvsem poezije - skozi gib.

 

Ob ponedeljkih v prostorih Društva gluhih in naglušnih Ljubljana potekajo tedenske vaje gibalnega izražanja, ki jih vodi Lada Lištvanova, ki sicer sodeluje kot režiserka z gledališko skupino gluhih in naglušnih Tihe stopinje.

V prostorih Zveze paraplegikov Slovenije se vsako sredo zbira številčno najmočnejša skupina udeležencev usposabljanj – tu poteka delavnica kreativnega pisanja, ki jo vodi profesorica Bernarda Pavlovec Žumer, tudi sama literarna ustvarjalka in prevajalka. Začetna srečanja bodo deloma posvečena tudi spoznavanju nekaterih neumetniških oblik pisanja – članki, komentarji, reportaže, ipd. – kasneje pa se bo usposabljanje osredotočalo predvsem na umetniško pisanje.