LITERATURA

Usposabljanja v Novi Gorici

23.03.2012

Pričeli smo z izvajanjem treh delavnic projekta Knjiga za vse, ki bodo potekale v Novi Gorici.

V prostorih Društva gluhih in naglušnih severne Primorske bodo v popoldanskih urah potekala tedenska srečanja za usposabljanje Osnov IKT in multimedijskih vsebin (ob torkih), Osnov avdio produkcije (ob četrtkih) in Osnov foto in video produkcije (ob petkih). Udeleženci usposabljanj bodo spoznavali teoretične osnove na izbranem področju, pridobljeno znanje pa bodo utrjevali tudi s praktičnimi vajami in, kjer bo to le mogoče, z delom na ustrezni opremi.

Tisti najbolj željni novih znanj in spretnosti s teh tehniško usmerjenih področij obiskujejo tudi dve, ali pa celo vse tri delavnice!