LITERATURA

Knjiga za vse na Svetu za invalide MONG

16.12.2011

Projekt Knjiga za vse je bil predstavljen na Svetu za invalide pri Mestni občini Nova Gorica. Aleksander Grum, ki sodeluje pri izvedbi projekta in je tudi član Sveta za invalide, je člane tega posvetovalnega telesa novogoriškega župana seznanil s projektom in projektnimi cilji ter z dosedanjimi aktivnostmi. Člani sveta za invalide - predstavniki različnih invalidskih družtev in občinske uprave - so predstavitvi prisluhnili z zanimanjem in so izrazili pripravljenost, da k sodelovanju spodbudijo tudi člane svojih društev.