FILM

Predstavitve rezultatov projekta in filmske projekcije

30.08.2014

V zaključnih fazah projekta Film za vse smo največ energije vložili v promocijo doseženih rezultatov.

V različnih krajih osrednje in zahodne Slovenije smo organizirali vrsto promocijskih dogodkov, na katerih smo obiskovalcem predstavili potek in namen projekta ter projektne rezultate. Obiskovalcem smo seveda prikazali tudi izbor kratkih filmov, ki so nastali tekom projekta.

Nekatere dogodke smo pripravili za splošno javnost, na nekaterih pa smo nagovorili bolj specifično občinstvo – na primer člane različnih invalidskih organizacij, predstavnike organizacij, ki se ukvarjajo s filmom in vizualno umetnostjo, amaterske igralce, ipd. Še posebej tiste dogodke, ki smo jih namensko pripravili za predstavnike različnih invalidskih organizacij, smo dopolnili s pogovori, na katerih smo obravnavali možnosti prihodnjega sodelovanja njihovih članov pri video in filmskih aktivnostih.

 

vir: http://filmzavse.si/novice/2014091113402420/